Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Realizacja projektu pn.,, Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim"

nagłówek

 

 

Projekt pn.,, Zwiększenie stopnia cyfryzacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 2 Cyfrowe Lubelskie

Działanie: 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: od 05.09.2018 r. do 31.05.2019 r. 

Wartość zrealizowanego projektu to: 1 548 201,00 PLN

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosił : 1 315 970,85 PLN

Celem projektu było: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o., który został zrealizowany poprzez modernizację istniejącego systemu informatycznego jaki Spółka przeprowadziła we wszystkich lokalizacjach.

Skutkiem powyższych działań jest znaczne podniesienie jakości realizowanych przez Spółkę usług, poprawa dostępności poprzez zwiększenie liczby świadczeń medycznych, wprowadzenie usługi on-line np.: rejestracji elektronicznej oraz dokumentacji elektronicznej.
Dzięki temu uzyskano znaczne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i hospitalizację.

Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego 2019-2020

EFRR small

 

 

 

 

„Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego”

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2020-02-29

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycia wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom, wśród 3 000 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno–zdrowotnej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne badania diagnostyczne uczestników projektu, edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychodietetyki oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.

 

 

 

 

 

 EFRR small

 

 

Pliki:
Download this file (formularz rekrutacyjny.pdf)Formularz Rekrutacyjny[ ]Administrator986 kB2019-05-16 12:17
Download this file (regulamin projektu.pdf)Regulamin Projektu[ ]Administrator562 kB2019-05-16 12:16

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. partnerem w projekcie „ZWALCZ STRES”

EFRR

 

Projekt jest realizowany w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie: 10.3: Programy polityki zdrowotnej
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pliki:
Download this file (Wniosek o zwrot kosztow dojazdu.pdf)Wniosek o zwrot kosztow dojazdu.pdf[ ]Administrator184 kB2018-08-27 22:18
Download this file (Regulamin projektu.pdf)Regulamin projektu.pdf[ ]Administrator281 kB2018-08-27 22:18
Download this file (Formularz zgloszeniowy.pdf)Formularz zgloszeniowy.pdf[ ]Administrator441 kB2018-08-27 22:18

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na wybór 1 Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-00

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na wybór 1 Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18 ogłoszony w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Pliki:
Download this file (Zalacznik nr 1 OFERTA.doc)Zalacznik nr 1 OFERTA.doc[ ]Administrator25 kB2018-02-28 17:31
Download this file (Konkurs na Partnera OGLOSZENIE.pdf)Konkurs na Partnera OGLOSZENIE.pdf[ ]Administrator403 kB2018-02-28 17:30

NZP 381/11/2014 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Zakup wraz z dostawą środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, rękawic chirurgicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

powered ByGiro.com