Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Status prawny

 


Status prawny (Podstawy prawne działalności Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.)

 • Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Opolu Lubelskim. 22 listopada 2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, Sygn. akt LU.VI NS-REJ.KRS/18956/13/505 nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Spółka powstała w trybie przepisów art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.217, dalej ustawa) na podstawie Aktu Przekształcenia zawartego w Akcie Notarialnym z dnia 14 października 2013r., REP. A NR 2826/2013. Zarząd Spółki jest jednoosobowy;
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000487468 VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dn. 22.11.2013r.;
 • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Lubelskiego: Księga Rejestrowa – Nr księgi: 000000002936;
 • NIP: 717-183-00-83
 • REGON: 431019069

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t.)
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. )
 • Regulaminu Organizacyjnego
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t.)