Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

(unieważniony) A.AT.381/13/2019 Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki otyłości dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas

Unieważniony

Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki otyłości dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w podziale na 15 części zamówienia.

Pliki:
Download this file (Unieważnienie A.AT.38113-2019.pdf)Unieważnienie A.AT.38113-2019.pdf[ ]Administrator194 kB2019-12-31 10:47
Download this file (zbiorcze zestawienie ofert_wersja_komputerowa.pdf)informacja z otwarcia ofert[ ]Paweł Wójtowicz60 kB2019-10-09 15:59
Download this file (wyjasnienia t ogloszenia.pdf)wyjasnienia treści ogłoszenia o zamówieniu[ ]Paweł Wójtowicz100 kB2019-09-30 13:50
Download this file (UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.doc)załącznik do umowy[ ]Paweł Wójtowicz79 kB2019-09-26 12:17
Download this file (zał nr 7 do siwz osw warunki-udzialu.doc)Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udzia[ ]Paweł Wójtowicz19 kB2019-09-26 11:01
Download this file (Zał nr 6 do_SIWZ_-_Wykaz_osób.doc)Załącznik nr 6 - Wzór Wykazu osób[ ]Paweł Wójtowicz56 kB2019-09-26 11:01
Download this file (umowa rp.doc)Załącznik nr 5 - Wzór umowy[ ]Paweł Wójtowicz89 kB2019-09-26 11:00
Download this file (zał. nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc)Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenie o grupie kapitałowej[ ]Paweł Wójtowicz38 kB2019-09-26 11:00
Download this file (zał nr 3 do siwz oswipodstawy-wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z post.[ ]Paweł Wójtowicz23 kB2019-09-26 10:59
Download this file (Zal_6_Formularz_ofertowy1.doc)Załącznik nr 2 - Formularz oferty[ ]Paweł Wójtowicz101 kB2019-09-26 10:59
Download this file (OPZ ograniczona l. grup.doc)Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[ ]Paweł Wójtowicz97 kB2019-09-26 10:58
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu społecznym (1) (1).pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne[ ]Paweł Wójtowicz213 kB2019-09-26 10:57
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu szkolenia 2.pdf)ogłoszenie o zamówieniu BZP[ ]Paweł Wójtowicz162 kB2019-09-26 10:57

A.AT.381/11/2019

Realizacja indywidualnych badań i przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki:
Download this file (Informacja o udzieleniu zamówienia A.AT.381_11_2019.pdf)Informacja o udzieleniu zamówienia A.AT.381_11_2019.pdf[ ]Administrator478 kB2019-09-30 14:44
Download this file (informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[ ]Paweł Wójtowicz101 kB2019-09-19 09:03
Download this file (zbiorcze zestawienie ofert_wersja_komputerowa.doc)informacja z otwracia ofert[ ]Paweł Wójtowicz44 kB2019-09-17 09:23
Download this file (zał nr 7 do siwz osw warunki-udzialu.doc)Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udzia[ ]Paweł Wójtowicz19 kB2019-09-06 13:05
Download this file (Zał nr 6 do_SIWZ_-_Wykaz_dostaw.doc)Załącznik nr 6 - Wzór Wykazu osób[ ]Paweł Wójtowicz52 kB2019-09-06 13:04
Download this file (Umowa.doc)Załącznik nr 5 - Wzór umowy[ ]Paweł Wójtowicz76 kB2019-09-06 13:04
Download this file (zał. nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc)Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenie o grupie kapitałowej[ ]Paweł Wójtowicz39 kB2019-09-06 13:03
Download this file (zał nr 3 do siwz oswipodstawy-wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z post.[ ]Paweł Wójtowicz23 kB2019-09-06 13:03
Download this file (Zal_6_Formularz_ofertowy1.doc)Załącznik nr 2 - Formularz oferty[ ]Paweł Wójtowicz85 kB2019-09-06 13:03
Download this file (opz.doc)Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[ ]Paweł Wójtowicz51 kB2019-09-06 13:02
Download this file (ogłoszenie o zamóieniu bzp.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP[ ]Paweł Wójtowicz124 kB2019-09-06 13:02
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu społecznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne[ ]Paweł Wójtowicz186 kB2019-09-06 13:01

A.AT.381/9/2019

Realizacja indywidualnych badań i przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki:
Download this file (informacja o unieważnieniu i nieudzileneiu zam.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowania i nieudzieleniu zamówienia[ ]Paweł Wójtowicz100 kB2019-09-06 12:02
Download this file (zał nr 7 do siwz osw warunki-udzialu.doc)Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udzia[ ]Paweł Wójtowicz19 kB2019-08-28 12:21
Download this file (Zał nr 6 do_SIWZ_-_Wykaz_dostaw.doc)Załącznik nr 6 - Wzór Wykazu osób[ ]Paweł Wójtowicz52 kB2019-08-28 12:21
Download this file (UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.doc)zalacznik do wzoru umowy[ ]Paweł Wójtowicz79 kB2019-08-28 12:20
Download this file (Umowa.doc)Załącznik nr 5 - Wzór umowy[ ]Paweł Wójtowicz76 kB2019-08-28 12:19
Download this file (zał. nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc)Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenie o grupie kapitałowej[ ]Paweł Wójtowicz39 kB2019-08-28 12:14
Download this file (zał nr 3 do siwz oswipodstawy-wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z post.[ ]Paweł Wójtowicz23 kB2019-08-28 12:14
Download this file (Zal_6_Formularz_ofertowy1.doc)Załącznik nr 2 - Formularz oferty[ ]Paweł Wójtowicz85 kB2019-08-28 12:14
Download this file (opz.doc)Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[ ]Paweł Wójtowicz51 kB2019-08-28 12:13
Download this file (ogłoszenie o zam. bzp.pdf)ogłoszenie o zamowieniu bzp[ ]Paweł Wójtowicz124 kB2019-08-28 12:12
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu społecznym (1).pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne[ ]Paweł Wójtowicz187 kB2019-08-28 12:12

A.AT.381/6/2019

Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki otyłości dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Pliki:
Download this file (informacja o wyborze, unieważnieniu i nieudzileeniu.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu wskazanych części[ ]Paweł Wójtowicz130 kB2019-09-04 09:01
Download this file (zbiorcze zestawienie ofert_wersja_komputerowa.doc)zbiorcze zestawienie ofert_wersja_komputerowa.doc[ ]Paweł Wójtowicz55 kB2019-08-20 15:06
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogło.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP[ ]Paweł Wójtowicz44 kB2019-08-13 14:27
Download this file (zmiana ogłoszenia o zamówieniu sołecznym 13.08.pdf)zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne[ ]Paweł Wójtowicz109 kB2019-08-13 14:25
Download this file (zał nr 7 do siwz osw warunki-udzialu.doc)Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udzia[ ]Paweł Wójtowicz19 kB2019-08-09 16:03
Download this file (Zał nr 6 do_SIWZ_-_Wykaz_dostaw.doc)Załącznik nr 6 - Wzór Wykazu osób[ ]Paweł Wójtowicz56 kB2019-08-09 16:03
Download this file (umowa rp.doc)Załącznik nr 5 - Wzór umowy[ ]Paweł Wójtowicz86 kB2019-08-09 16:02
Download this file (zał. nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc)Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenie o grupie kapitałowej[ ]Paweł Wójtowicz38 kB2019-08-09 16:01
Download this file (zał nr 3 do siwz oswipodstawy-wykluczenia.doc)Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z post.[ ]Paweł Wójtowicz23 kB2019-08-09 16:01
Download this file (Zal_6_Formularz_ofertowy1.doc)Załącznik nr 2 - Formularz oferty[ ]Paweł Wójtowicz102 kB2019-08-09 16:01
Download this file (OPZ ostat.doc)Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[ ]Paweł Wójtowicz95 kB2019-08-09 16:00
Download this file (ogłoszenie bzp.pdf)ogłoszenie o zamówieniu BZP[ ]Paweł Wójtowicz175 kB2019-08-09 16:00
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu społecznym (1).pdf)Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne[ ]Paweł Wójtowicz213 kB2019-08-09 15:59