Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 października 2023 roku zmienił się system wydawania zleceń na wyroby medyczne. 

Czym jest e-zlecenie na wyroby medyczne?

E-zlecenie to dokument elektroniczny, który osoba wystawiająca zlecenie (np. lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta) podpisuje w systemie elektronicznie (np. podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym).

Pacjent otrzymuje informacje o wystawionym e-zleceniu przez wiadomość sms lub e-mail z 4-cyfrowym kodem. Może również otrzymać druk informacyjny, gdy np. nie ma numeru PESEL. E-zlecenie jest też dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Apteczka”).

Jak wygląda realizacja e-zlecenia?

E-zlecenie na wyrób medyczny można zrealizować w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ. Podobnie jak w przypadku e-recept, wystarczy podać numer PESEL i kod dostępu lub przedstawić druk informacyjny wystawiony podczas wizyty np. u lekarza. Elektronicznego zlecenia nie trzeba drukować.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.