Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogłoszenie o likwidacji dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 2003 r. i 2001 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o odbiór oryginału dokumentacji medycznej ( historii chorób ) przeznaczonej do zniszczenia z lat 2001 i 2003.  

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Osoby uprawnione, zainteresowane odbiorem, są obowiązane złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim ul. Przemysłowa 4a od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w terminie do 08.02.2024.

Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się osobiście, najpóźniej w terminie do  08.03.2024r.

do Działu ds. Ewidencji i Rozliczeń ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa od poniedziałku do piątku w god 8.00-14.00

Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.

Po w/w terminie zgodnie z obowiązującą procedurą dokumentacja zostanie przeznaczona do zniszczenia.