Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pielęgniarska Opieka Domowa

 


 Miejsce świadczenia usług:
- w domu Pacjenta


Telefon kontaktowy: 605 389 338


Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej w warunkach domowych.

Kryteria kwalifikacji do opieki:

  • przewlekle chorzy somatycznie, psychosomatycznie oraz psychicznie z wyłączeniem ostrej fazy choroby. W przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. (Dz.U.Nr140,poz.1146 z późn. zm.),
  • nieobjęci jednocześnie przez opiekę hospicyjną lub paliatywną oraz przez zakład opiekuńczy stacjonarny,
  • niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji,
  • w ocenie na podstawie karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową wg skali opartej na skali Barthel, uzyskali od 0 do 40 punktów.