Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pierwsza Pomoc


GDZIE UDAĆ SIĘ PO POMOC?

Czuję się źle. Gdzie mam się udać po pomoc medyczną?

W normalnych stanach chorobowych tj. bez nagłego przebiegu należy udać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jest to miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzem, który podejmuje decyzję o dalszej drodze diagnostycznej - obejmując pacjenta opieką medyczną bądź kierując do lekarza specjalisty lub do szpitala.

Do wystawionego skierowania lekarz dołącza wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, uzasadniające  postawione  wstępne  rozpoznanie.


Podstawowa Opieka  Zdrowotna

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8-18.

Lekarz POZ ma obowiązek zapewnić porady lekarskie w przychodni oraz badania diagnostyczne wchodzące w skład jego kompetencji, a w przypadkach medycznie uzasadnionych wizyty domowe.

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.


Gdzie mam się udać po pomoc po godzinach pracy lekarza POZ?

Po godzinach pracy placówek POZ (lekarza rodzinnego) usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udziela pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

W powiecie Opolskim Ambulatorium NŚOZ czynne znajduje się przy ulicy Szpitalnej 9, w Opolu Lubelskim, tel. 81 4582158.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy (w całej Polsce), może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania!


Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się bezpośrednio do Szpitalnej Izby Przyjęć?

Wezwanie Pogotowia ratunkowego lub udanie się do Izby Przyjęć powinno odbywać się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą spowodować istotny uszczerbek na zdrowiu.

Izba przyjęć i Pogotowie ratunkowe są czynne całodobowo.

Izba Przyjęć Powiatowego Centrum Zdrowia mieści się w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18.

Izba Przyjęć
Izba Przyjęć realizuje świadczenia medyczne dla tych osób, które posiadają skierowanie do szpitala, jak również tych, którzy go nie mają, ale ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Podstawą do udania się pacjenta do Izby Przyjęć może być wystąpienie jednego z takich objawów jak :

Pogotowie Ratunkowe
Wezwanie Pogotowia nocą powinno zachodzić wtedy, gdy:


Wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

Pamiętaj ! Nigdy nie odkładaj pierwszy telefonu.

Dyspozytor może mieć dodatkowe pytania.