Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Poradnie Specjalistyczne


Miejsca świadczenia usług:

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie,

tel.   81 827 22 22

Rejestracja telefoniczna od 8:00 do 15:00


W poradniach Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. świadczymy kompleksową opiekę specjalistyczną, zapewniając pacjentom dostęp do lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalności medyczne.

Zatrudniamy doświadczonych lekarzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych i interpersonalnych, co ma istotny wpływ  na jakość wykonywanych przez nas usług.

Świadczona Powiatowym Centrum Zdrowia opieka medyczna, łączy w sobie wysokie kompetencje cenionych lekarzy, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz indywidualne podejście do Pacjentów .

Szeroka oferta opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej to gwarancja Twojego zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Zapewniamy najwyższe standardy świadczonych usług medycznych.

Zapoznaj się z naszą ofertą.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowania do poradni specjalistycznych nie muszą okazywać:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Pacjent ma prawo wyboru specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić nr PESEL.

Ważne:

 • w przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia listy osób oczekujących i wyznaczenia terminu przyjęcia,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium/ pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • rejestracja Pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Lekarz kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

Pacjent leczony przewlekle w poradni specjalistycznej, wymagający badań kontrolnych otrzymuje skierowania na te badania wydane i opłacane przez świadczeniodawcę udzielającego świadczenia w poradni specjalistycznej.

Lekarz specjalista leczący pacjenta zobowiązany jest do pisemnej informacji dla lekarza kierującego / POZ.