Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Informacje ogólne

Miejsce świadczenia usług:

ul. Fabryczna 18, 24 - 320 Poniatowa (w budynku Szpitala)

Telefon kontaktowy: 

81 458 21 27

539 680 965

Kierownik Laboratorium:

mgr Agnieszka Paterek - Baran

W ramach Laboratorium działają dwa punkty pobrań: 

- punkt pobrań, Przychodnia POZ, ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa ( od 7:00 do 14:25, pn. - pt. )
- punkt pobrań, Przychodnia POZ, ul. Szpitalna 9, 24-300 Opole Lubelskie ( od 7:00 do 14:25, pn. - pt. )

Warunki pobrania krwi do badań

Warunki pobrania krwi do badań:

 • materiał pobiera się rano, po około 12 godzinach przerwy w przyjmowaniu pokarmów, po przespanej nocy (wiele parametrów ulega zmianom dobowym, niektóre nawet o kilkadziesiąt procent. Jest to uzależnione od pory dnia, a także od przyjmowania posiłków, płynów, wysiłku fizycznego, stresu itp.),
 • przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez około 15 minut,
 • kilka dni przed badaniem należy stosować normalną dietę i aktywność fizyczną,
 • zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem. Jednak zawsze należy postępować tak samo, czyli zażywać przed lub dopiero po badaniu,
 • w przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania( z wyjątkiem oznaczeń glukozy) i niezwłoczny przyjazd do laboratorium, celem pobrania materiału do badań.
 • na badanie krzywej cukrowej pacjenci, kobiety w ciąży, zgłaszają się poza kolejką, pacjent powinien zgłosić się 7:00-7:30 ze względu na kilkakrotne pobranie krwi,

 

Inne badania

Mocz - badanie ogólne:

 • mocz poranny, czyli oddany jako pierwszy po nocnym wypoczynku, z zachowaniem podstawowych zasad higieny do jednorazowego pojemnika
 • pierwsza porcję moczu należy oddać do toalety a następnie do pojemnika,
 • pojemnik należy dokładnie zakręcić i opisać imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika,
 • mocz należy jak najszybciej dostarczyć do jednego z punktów pobrań.

Dobowa zbiórka moczu:

 • należy zaopatrzyć się w naczynie do przeprowadzania zbiórki o odpowiedniej pojemności,
 • należy skontaktować się z personelem laboratorium w celu ustalenia, czy nie należy zastosować środka konserwującego,
 • zbiórkę rozpocząć po opróżnieniu pęcherza w pierwszym porannym oddaniu moczu, czyli pierwsze opróżnienie należy oddać do toalety,
 • zbiórkę zakończyć na moczu porannym dnia następnego, następnie pojemnik wymieszać i wlać próbkę moczu do pojemnika jak na badanie ogólne,
 • opisać imieniem i nazwiskiem na ściance naczynia oraz wpisać dobową objętość moczu odczytaną ze skali na pojemniku zbiorczym,
 • próbkę dostarczyć jak najszybciej do jednego z punktów pobrań.

Kał (na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj i pasożytów):

 • niewielką próbkę kału należy pobrać z różnych miejsc tej samej porcji do specjalnego pojemnika,
 • kał na obecność pasożytów należy pobrać trzykrotnie w odstępach 3-4 dniowych,
 • podpisać pojemnik,
 • dostarczyć do jednego z punktów pobrań.